Banner

"Toriq" surasi 1–17 oyatlar - Abdulbositxon qori

"Ториқ" сураси 1–17 оятлар