Banner

Shalpangquloq

7.3
8.1
--

Katta quloqli g’alati Shalpangquloq yulduzlar musiqasini eshitar , lekin hayot tovushlarini sezmas edi. Kichik bir bo'ri esa, biror chaqiriqning birinchi tovushidanoq yordamga shoshilar edi.

Kadrlar